CROWNING ROOFS and FOUNDATION SYSTEM
Crowning roofs
daszki wieńczące
E1 - Hipped roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 10,30kg
daszki wieńczące
E2 - Gable roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 13,30kg
daszki wieńczące
E3 - Hipped roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 17kg
daszki wieńczące
E4 - Gable roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 17kg
daszki wieńczące
E5 - Hipped roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 12,10kg
daszki wieńczące E6 - Gable roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 12,10kg
daszki wieńczące E7 - Gable roof
colours: graphite, red, brawn
element weight: 8kg
daszki wieńczące E8 - Gable roof

colours: graphite, red, brawn
element weight: 8kg

Foundation system
pustak pełny D1 - Full hollow brick
colours: gray
element weight: 33kg
pustak z wpustem Hollow brick with inlet
colours: gray
element weight: 30kg
belka podwalinowa
D3 - Ground beam (reinforced)
colours: gray

ogrodzenie ogrodzenie ogrodzenie

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia