KONCOVÉ STRIEŠKY A ZÁKLADOVÝ SYSTÉM
Koncové striešky
daszki wieńcz±ce
E1 - Štvorspádová strieška,
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 10,30kg
daszki wieńcz±ce
E2 - Dvojspádová strieška
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 13,30kg
daszki wieńcz±ce
E3 - Štvorspádová strieška,
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 17kg
daszki wieńcz±ce
E4 - Dvojspádová strieška
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 17kg
daszki wieńcz±ce
E5 - Štvorspádová strieška,
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 12,10kg
daszki wieńcz±ce E6 - Dvojspádová strieška
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 12,10kg
daszki wieńcz±ce E7 - Dvojspádová strieška
farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 8kg
daszki wieńcz±ce E8 - Dvojspádová strieška

farebnosť: grafit, červená, hnedá
váha elementu: 8kg

ZÁKLADOVÝ SYSTÉM
pustak pełny D1 - Plná tvárnica
farebnosť: grau
váha elementu: 33kg
pustak z wpustem D2 - Dutá tvárnica s vpusťou
farebnosť: grau
váha elementu: 30kg
belka podwalinowa
D3 - Práhový trám (armovaný)
farebnosť: grau

ogrodzenie ogrodzenie ogrodzenie

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia