BETÓNOVÉ PODMUROVKY
elementy betonowe ogrodzen systemowych
Pre systémové oplotenia navrhujeme hotovú podmurovku a spojky (duté tvárnice)
vyrobené z prefabrikovaných betónových prvkov, vyznačujúcich sa veľkou trvanlivosťou a odolnosťou proti poveternostným faktorom, vyrobených z betónu triedy B 15, armovaných rebierkovou tyčou ∅ 8, ktoré zabezpečujú stabilný základ. Na výber sú vo forme hladkého povrchu, resp. tehly.
Systém tohto druhu má široké uplatnenie v celom odvetví, nakoľko je rýchlejší čo sa týka montáže a lacnejší než tradičná vylievaná podmurovka.
murek betonowy murek betonowy
Rozmery múrikov: 241cm x 23cm x 7cm oraz 241cm x 25cm x 6cm

elementy betonowe ogrodzen systemowych

elementy betonowe ogrodzen systemowych

elementy betonowe ogrodzen systemowych
PODMUROVKY

ogrodzenie ogrodzenie ogrodzenie

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia