VZORY KOVOVÝCH BRÁN A VRÁT.
1
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1500 mm
2
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1450/1600 mm
3
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1500 mm
4
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1450/1600 mm
5
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1420/1640 mm
6
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1450/1600 mm
7
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (80x80x3)
 • uholník (25x25x2)
 • výška: 1500 mm
8
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (100x100x3)
 • uholník (20x20x2)
 • výška: 1450/1650 mm
9
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (100x100x3)
 • uholník (20x20x2)
 • výška: 1450/1650 mm
10
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (100x100x3)
 • uholník (20x20x2)
 • výška: 1450/1650 mm
11
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (100x100x3)
 • uholník (20x20x2)
 • výška: 1450/1650 mm
12
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (70x70x3)
 • uholník (70x10x1,5)
 • výška: 1500 mm
13
ogrodzenia bramy
 • vrát: šírka 4000 mm
 • vrátka: šírka 1000 mm
 • stĺpik (3 stück): profil (70x70x3)
 • uholník (70x10x1,5)
 • výška: 1500/1650 mm

PREF-BET Cerekiew 3 k. Radomia, tel. (+48) 48 384 67 78, 608-44-44-72

wykonanie: GrafMedia